roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Články

Představení školy

    Vytisknout

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami rozvíjí více než stoletou tradici středoškolského vzdělávání v Novém Městě na Moravě. Cílem je kvalitní příprava na vysokoškolské studium různého zaměření.

Výuka je organizována v osmiletém a čtyřletém cyklu. Kromě všeobecného zaměření nabízíme i sportovně zaměřené studijní obory s možností individuálního studijního plánu a nově také studium s rozšířenou výukou informatiky.

V působivém prostředí historické budovy studuje v současnosti cca 350 žáků, výuku zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor (30 učitelů).

 

Naše priority:

  • kvalitní výuka se zázemím moderně vybavených učeben
  • profilace na budoucí profesi prostřednictvím volitelných předmětů
  • dobrá jazyková vybavenost počítačová gramotnost žáků
  • mimovýukové vzdělávací a preventivní aktivity přispívající k všeobecnému rozhledu žáků
  • individuální přístup k rozvíjení talentu a schopností žáků
  • vytváření příznivé atmosféry a vzájemné  komunikace ve škole
  • spolupráce s rodičovskou veřejností

 

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě