roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Anglický jazyk

Oliver Twist nebo Porta Coeli?

    Vytisknout

oliver eb634

Možná si čtenář řekne, co mají tyto dva zcela rozdílné pojmy společného? Vysvětlení by Vám mohli určitě podat studenti tříd 2. B, 2. C a výběr zájemců z vyššího ročníku našeho gymnázia.

Každoročně se totiž druhé ročníky zúčastňují anglického divadelního představení pořádaného Britskou divadelní společností. Letos, 13.10.2016, zamířila skupina našich studentů do Brna, kde na ně čekalo představení Oliver Twist presentované členy Americké dramatické skupiny Evropa.

Je až k nevíře, jak rychle si herci dokázali podmanit mladé publikum a uvedli je tak do drsné reality života sirotka Olivera žijícího v Londýně v 19. století. Nad skvělými hereckými i pěveckými výkony by žasl jistě i sám autor původní novely Charles Dickens. Vážné až smutné scény byly citlivě protkány humorem a interakcí s diváky. Je nasnadě podotknout, že se skupinka pěti herců zhostila svých rolí tak osobitě, že se i některé rychlé anglické dialogy zdály vlastně zcela srozumitelné. Po dvou hodinách byli všichni účinkující právem odměněni bouřlivým potleskem.

Cestou zpět čekala výpravu z novoměstského gymnázia ještě zastávka v Předklášteří u Tišnova. Odborný výklad o cisterciáckém klášteře založeném roku 1233, stejně jako pohled na hlavní vstup kláštera označovaný jako Brána nebes, přinesl zklidnění, pro mnohé i řadu nevyslovených otázek... a završil tak příjemný den plný nových dojmů, ale i pojmů :)

 

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě