roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Anglický jazyk

Anotace pro nepovinný předmět - příprava na FCE

    Vytisknout

Tento nepovinný předmět je určen pro studenty 3. a 4. ročníků, kteří uvažují o složení mezinárodně uznávané zkoušky First Certificate in English nebo mají zájem si procvičit jazyk na této úrovni. Důraz se klade na procvičení různých dovedností v osvojování jazyka - mluvený projev, lexikálně-gramatické znalosti, porozumění čtenému textu a poslech, písemný projev - v souladu s požadavky a formou zkoušky FCE. Kromě základních studijních materiálů /učebnice a cvičebnice s CD/ jsou do výuky zařazovány mnohé doplňkové materiály a aktivity, včetně zkušebních textů FCE z předcházejících let. Hodinová dotace předmětu je 4 hodiny týdně po dobu 3 semestrů.

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě