roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Anglický jazyk

Ohlédnutí za Dnem vlčího máku

    Vytisknout

vlci-mak 2 upr b6083

Studentům novoměstského gymnázia není třeba 11. listopad a jeho význam dlouze připomínat. Den válečných veteránů, známý rovněž jako Den vlčího máku, je svátkem, který se v České republice slaví již od roku 2001.  

Přestože je tento den, podobně jako mnohé další významné dny našeho kalendáře, často opomíjen, gymnazisté mu věnovali nejenom patřičnou pozornost, ale úctu k hrdinům našich moderních dějin projevili i účastí na rozličných akcích, které škola k tomuto datu připravila. Vzhledem k smutným událostem z července tohoto roku, kdy v Afghánistánu zahynula čtveřice českých vojáků a další byl těžce zraněn, jsme se rozhodli letošní připomínku Dne vlčího máku zaměřit na současné vojenské mise, především pak na Afghánistán. Dovolte tedy krátké ohlédnutí alespoň za  hlavními událostmi letošních oslav.

jedna vrstva 2 f9b29

Již v měsíci říjnu měli studenti možnost prohlédnout si výstavu černobílých fotografií Daniela Hlaváče. Aktivní voják a nadšený fotograf, mimo jiné i vítěz soutěže Czech Press Photo ve své kategorii, na svých snímcích zachycuje nejenom působení český jednotek ve válkách zmítaném Afghánistánu, ale zároveň přibližuje život civilistů v této geograficky rozmanité zemi. 

IMG 2273 upr web 0db6b

Další akcí byl již tradiční happening Živý vlčí mák. Za sychravého a chladného počasí se přes 180 zejména studentů, ale také zaměstnanců gymnázia, shromáždilo na zahradě školy, kde v černo-červeném oblečení všichni společně vytvořili obrazec připomínající květ vlčího máku jako symbol Dne válečných veteránů. 

Lenka e0487

Hlavní program letošní připomínky Dne válečných veteránů byl směřován na pondělí 3. listopadu. V tento den přijelo diskutovat se studenty hned několik zajímavých hostů. Gymnazisté tak měli možnost výběru mezi dvěma tématy.  V učebně zeměpisu představila svůj dokumentární film Ženy v zemi Tálibanu Lenka Klicperová, publicistka a novinářka. V následné besedě se společně se studenty zabývala tématem postavení žen v afghánské společnosti. Ve stejném čase v aule gymnázia s tématem zahraničních misí Armády České republiky vystoupil pplk. Ing. Milan Podhorec. Přes složitost a závažnost celé problematiky vzbudila přednáška u studentů ohlas a otevřela prostor pro druhého řečníka, kterým byl veterán misí v Afghánistánu Ing. Miroslav Lidinský. Ten své vyprávění zaměřil nejen na předání svých osobních zkušeností z Afghánistánu, ale zároveň studenty upozornil na práci dalších složek, jako jsou policisté či hasiči, které rovněž přispívají k bezpečnosti naší společnosti. 

lidinsky 78106

Prodej2 33a6a

Během celého úterního dopoledne v prostorách školy studentky tercie a kvarty nabízely za dobrovolný příspěvek květ vlčího máku jako symbol Dne válečných veteránů. Tyto květy v letošním roce pod vedením studentky septimy Marcely Putnové vyrobili sami studenti. Výtěžek z prodeje se v nejbližší době chystáme věnovat jedné z rodin, která v Afghánistánu v letošním roce ztratila manžela a otce. Novinkou v letošním roce byla možnost přispět i formou zakoupení dortíků, které napekly Zuzka Vrbecká a Petra Zelená ze 7.A.

dortiky2 b8786

Poslední z akcí, která v tento den proběhla, byl malý happening nesoucí název „Freeze“. Krátce po jedenácté hodině dopolední a za tónů hudby linoucí se ze školního rozhlasu přibližně stovka studentů znehybněla a takzvaně „zamrzla“. Tato doprovodná akce byla vlastně jakýmsi „flash mobem“, který známe především ze zahraničí a kterým jsme chtěli význam celého dne zdůraznit.

freeze 4c006

Úplný závěr připomínek Dne válečných veteránů patřil krátkému pietnímu setkáním u Štursova Pomníku padlým vojínům, který se uskutečnil kdy jindy než 11. listopadu. Přesně v 11.00 hodin, tedy v čas, kdy bylo v roce 1918 podepsáno příměří mezi válčícími mocnostmi, se za vyzvánění zvonů novoměstských kostelů studenti ztišili k několika minutám ticha. Společně s pplk. Pavlem Koutenským a zástupci veřejnosti si tak připomněli nejen ty, kteří zahynuli v obou světových válkách, ale vzpomněli i na současné veterány a vojáky, kteří brání svobodu nás všech. 

pomnik a6b8a

Nyní nám již zbývá pouze předat výtěžek z prodeje vlčích máků, který činí něco přes 4000,- Kč. Jak již bylo zmíněno, rádi bychom tuto částku věnovali adresně jedné konkrétní rodině, která v Afghánistánu přišla o svého manžela a tatínka.

Dovolte ještě závěrem poděkování všem, kteří nám s uspořádáním letošního Dne vlčího máku pomohli a rovněž podpořili naši sbírkovou aktivitu. Všem moc děkujeme a věříme, že nás příštího rok bude Den válečných veteránů připomínat opět o něco víc.

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě