roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Biologie

Realizace environmentální výchovy na gymnáziu II.

    Vytisknout

V loňském roce se naší škole podařilo získat dotaci z Fondu Vysočiny z grantového programu Životní prostředí 2014 na projekt Realizace environmentální výchovy na gymnáziu. O projektu jsme již informovali na začátku letošního roku.

Škola je vybavena koši a kontejnery na tříděný odpad a na školní zahradě máme ekokoutek s bylinkovou zahrádkou, hmyzím hotelem, budkami a krmítky pro ptáky.

Do další fáze projektu se kromě učitelů zapojili i studenti. V zimě přikrmovali ptáky a ve výtvarné výchově vytvářeli ze dřeva popisné cedulky pro bylinkovou zahrádku. Nápisy na cedulkách vznikly technikou vypalování. Každá cedulka nese český i latinský název příslušné byliny.

Ani učitelé nezaháleli. Postupně vytvořili pracovní listy, které se týkají třídění odpadů a odpadového hospodářství, dále pak zoologie a botaniky.

S řešením pomáhá studentům zakoupená odborná i určovací literatura. Pracovní listy jsou navíc využívány v hodinách biologie a zeměpisu. Ekokoutek navštěvujeme v rámci laboratorních cvičení nebo při akcích pořádaných školou.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, zvláště pak Kraji Vysočina, jenž jej finančně podpořil.

 

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě