roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Český jazyk

Maturitní okruhy z českého jazyka a literatury

  Vytisknout

Literatura – opakovací okruhy pro 4.ročník

 
 1. Písemnictví starověku a raného středověku (Antická literatura)
 2. Česká středověká literatura (počátky, 13. a 14. století, doba husitská)
 3. Renesance v evropských literaturách
 4. Humanismus v české literatuře
 5. Baroko
 6. Klasicismus, osvícenství, preromantismus
 7. Národní obrození
 8. Romantismus v evropské a v české literatuře
 9. Česká literatura 2. pol. 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci)
 10. Realismus v evropské literatuře
 11. Kritický realismus v české literatuře (próza a drama)
 12. Světová literatura na přelomu 19. a 20. století
 13. Česká lit. od přelomu 19. a 20. století do konce 1. sv. války
 14. Moderní umělecké směry
 15. Světová meziválečná próza a poezie (USA,Francie, Anglie, Rusko, Německo)
 16. Česká meziválečná poezie (obraz války v lit., demokratický proud, společenskokritická pr., katolická p., psychologická p., imaginativní p.)
 17. Drama a divadlo 1. a 2. pol. XX. stol.
 18. Poválečná próza 1945 – 1968
 19. Poválečná poezie 1945 – 1968
 20. Samizdatová a exilová literatura
 21. Próza a poezie 70., 80., 90. let
 22. Světová lit. 2.pol. XX.století
 

Jazyk – opakovací okruhy pro 4. ročník

 
 1. Obecné poznatky o jazyce
 2. Nauka o zvukové stránce jazyka
 3. Grafická stránka jazyka
 4. Nauka o slovní zásobě
 5. Nauka o tvoření slov
 6. Morfologie
 7. Syntax
 8. Prostěsdělovací styl
 9. Publicistický styl
 10. Odborný styl
 11. Administrativní styl
 12. Umělecký styl
© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě