roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Český jazyk

Čestné uznání pro "Květinářku"

    Vytisknout

Květinářka je jednou z ústředních postav básně J. Préverta. Jeho poezii "U květinářky" si jako jeden ze dvou soutěžních textů  vybrala K. Smetanová z kvarty. Její interpretace byla pro porotu natolik přesvědčivá, že Katku poslala z regionálního přes okresní až do krajského kola recitační soutěže.

Zde se již sešli recitátoři, jejichž výkony byly velice vyrovnané. I v této náročné konkurenci Katka obstála velice dobře, za svůj výkon získala čestné uznání. Nejcennější ovšem byla možnost  poslechnout si ostatní soutěžící a setkat se se sborem zkušených lektorů, který výkony nejen hodnotil, ale po soutěži také s jednotlivými recitátory prodiskutoval. Katka se literatuře a její umělecké interpretaci bude věnovat i nadále, a tak se můžeme těšit na příští setkání s paní Poezií či Prózou.

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě