roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Chemie

Pokyny pro zpracování seminární práce z chemie

    Vytisknout

Seminární práce z chemie není povinná. Pokud si studenti ve 4. ročníku vyberou seminární práci z chemie, musí ji odevzdat do konce února. Témata seminárních prací jsou uvedena v jiném článku. Studenti si mohou po konzultaci s vyučujícím zvolit vlastní téma. Minimální rozsah práce je 10 stran. Při tvorbě textové části je třeba respektovat všechny náležitosti platné při psaní odborného textu, seminárních (diplomových) prací. Titulní strana práce musí obsahovat logo našeho gymnázia. Studenti odevzdají textovou i elektronickou verzi.

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě