roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Ruský jazyk

Ruský jazyk - charakteristika předmětu na nižším gymnáziu

    Vytisknout

Obsahové vymezení předmětu

Hlavní složkou výuky cizího jazyka je rozvíjení řečových dovedností, na jejímž základě si žák prohlubuje kompetenci

-       lingvistickou (mluvnické jevy)

-       sociolingvistickou (schopnost komunikovat v různých společenských rolích)

-       sociokulturní (využití reálií)

-       studijní (daná úroveň osvojení jazyka)

Časové a organizační vymezení předmětu

-       vedlejší „druhý“ jazyk je vyučován od tercie do oktávy a od 1. do 4. ročníku

-       dotace v každém ročníku 3 hodiny týdně

-       dle potřeb školy může být ve 3. či 4. ročníku otevřena ruská konverzace 2 hodiny týdně

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě