roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Ruský jazyk

Anotace volitelného předmětu - seminář z ruského jazyka

    Vytisknout
3. ročník

Obecná  témata ( rodina, bydlení,  vzdělání, volný čas, mezilidské vztahy, cestování, zdraví, stravování, povolání, zvyky a tradice, životní prostředí s přihlédnutím k reáliím příslušně   mluvících zemí.

4. ročník

Reálie příslušných zemí se zaměřením na geografii, kapitoly z historie a kultury, současné problémy.

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě