roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Ruský jazyk

Ruský jazyk - charakteristika předmětu na vyšším gymnáziu

    Vytisknout
Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Ruský jazyk realizuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk 2. Vyučuje se 3 hodiny týdně v 1.– 4. ročníku. Ve všech hodinách je třída rozdělena na 2 skupiny. Ve druhém ročníku je do předmětu integrováno učivo z oblasti Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví.

Předmět Ruský jazyk rozvíjí základní jazykové kompetence - čtení, poslech, konverzace a psaní. Důraz je kladem na rozšiřování slovní zásoby i gramatickou správnost. Nedílnou součástí je i studium reálií .

Studium ruského jazyka seznamuje žáky s cizími kulturami, vychovává k toleranci, využívá nejen paměťové učení, ale zejména kreativity a logického myšlení.

Studenti při studiu cizího jazyka poznávají svůj mateřský jazyk a jsou vedeni ke sledování shod a rozdílů.

Během studia mají studenti možnost si samostatně ověřovat, a to díky poznávacím zájezdům a jazykovým kurzům, že komunikační schopnosti v cizím jazyce jsou nutné nejen v akademickém světě, ale i v praxi.

Časové a organizační vymezení předmětu

ročník

1.

2.

3.

4.

hodinová   dotace

3

3

3

3

 
© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě