roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Ruský jazyk

Maturitní okruhy z ruského jazyka

  Vytisknout
 1. Člověk v oblastech každodenního života
 2. Osobní charakteristika
 3. Popis osoby (studium, zájmy, volný čas, denní program)
 4. Rodina a rodinné vztahy
 5. Představy  o osobním životě (povolání, životní styl)
 6. Bydlení – můj domov
 7. Kultura – umění (hudba, výtvarné umění, divadelní a filmové umění), knihovna, četba, sdělovací prostředky
 8. Sportovní aktivity (sport, kulturní a sportovní možnosti v místě bydliště)
 9. Obchody, služby
 10. Péče o zdraví, návštěva lékaře (lidské tělo, zdravotnictví, způsob života)
 11. Cestování (význam, cíle, způsoby, dopravní prostředky, ubytování)
 12. Studium,  škola, profese (školství u nás, školství v Rusku)
 13. Vztahy mezi lidmi (vztah člověka k přírodě)
 14. Počasí, roční období (životní prostředí)
 15. Zeměpisné znalosti (rusko – hlavní město Moskva – Petrohrad – Sibiř, Česká republika a její města – Praha)
© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě