roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Tělesná výchova

Sportovní hry - nižší gymnázium

    Vytisknout

Obsahové vymezení předmětu:

Cílem a obsahem vyučovacího předmětu sportovní hry je všeobecný tělesný a pohybový rozvoj, spolu s osvojením praktických dovedností i teoretických znalostí.

Výuka je převážně zaměřena na basketbal, kopanou, sálovou kopanou, futsal, volejbal, florbal a dle podmínek basebal, nohejbal.

 

 

Časové a organizační vymezení předmětu:

Předmět sportovní hry je nepovinný předmět s dvouhodinovou týdenní dotací.

Podle zájmu žáků nižšího gymnázia je otvírán pro skupinu děvčat a chlapců. Předmět je realizován ve velké tělocvičně našeho gymnázia.

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě