roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Zeměpis

vyučující: Miloš Bukáček (předseda PK), Petra Mičková, Helena Šustrová
web předmětové komise: zeměpisný portál 
charakteristika předmětu: viz školní vzdělávací programy pro jednotlivé studijní obory
doporučené studijní materiály:  učebnice - vyšší gymnázium 
seminář:  3. ročník // 4. ročník 
maturitní práce:  pokyny pro zpracování // přehled maturitních prací
pro maturanty: maturitní okruhy // uplatnění absolventů geografie // uplatnění geoinformatiků
co se povedlo: úspěchy v zeměpisných olympiádách a soutěžích 
© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě