roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Historie školy

Pozvání na oslavy

    Vytisknout

 Před 120 lety byla v Novém Městě na Moravě zřízena c.k. vyšší zemská reální škola. V regionu Vysočina se tak současné gymnázium řadí ke středním školám s nejdelší tradicí. Patří k nepostradatelným vzdělávacím institucím ve městě a svojí nabídkou sportovního a informačního zaměření vzdělávacích oborů (včetně všeobecného) umožňuje profilaci vzdělávání i v rámci regionu.

                Oslavy 120. výročí založení střední školy připadnou na letošní září. Rádi bychom připomněli tradici školy a zároveň představili její současnost. Proto se v programu objeví např. vystoupení věnované absolventu školy P. Křičkovi, jehož významné životní výročí bude připomenuto i prostřednictvím dalších novoměstských kulturních akcí. Návštěvníci oslav budou ale rovněž moci zhlédnout kulturní vystoupení a prezentace současných aktivit školy v podání studentů a pedagogů gymnázia.

                Program se bude konat v budově gymnázia a za příznivého počasí rovněž ve školní zahradě, ev. v kulturním domě. Těšit se tedy můžete na pódiová vystoupení, občerstvení a posezení v zahradě i setkání v budově školy, která osloví svojí atmosférou a překvapí moderním vybavením.

                Aktualizované informace o všem, co s oslavami souvisí, najdete na našem webu.  S absolventy i příznivci novoměstského gymnázia se tedy budeme těšit v sobotu 20. září 2014 na shledanou.

               

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě