roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Info vedení školy

Výzva k podání nabídek - webové stránky gymnázia

    Vytisknout

gynome logo

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt „Moderní webová prezentace gynome“. Text výzvy a podrobné informace jsou uvedeny v přílohách tohoto článku.

Mgr. Jiří Maděra, ředitel gymnázia

 

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti na přípravě předmětné veřejné zakázky

Příloha č. 4 - Krycí list nabídky

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě