roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Přehled studijních oborů

    Vytisknout

kniha small 736cd

Na našem gymnáziu si můžete vybrat z těchto studijních oborů:

  

Osmileté všeobecné studium, (79-41-K/81) Gymnázium 

Obor je určen zájemcům z 5. ročníku ZŠ s dobrými studijními výsledky. Jeho výhodou je efektivní vzdělávání v kolektivu se srovnatelnými studijními předpoklady a možnost individuálního rozvoje osobnosti žáka. To potom také umožňuje snazší přechod do úrovně středoškolského vzdělávání. 

 

Čtyřleté všeobecné studium,  (79-41-K/41) Gymnázium 

Obor je určen zájemcům z 9. ročíku ZŠ s  dobrými studijními výsledky a zájmem o kvalitní všeobecně zaměřenou přípravu na navazující profesní studium. 

 

Čtyřleté sportovní studium, (79-41-K/41) Gymnázium se sportovním zaměřením 

Obor je určen žákům, kteří mají dobré studijní výsledky na základní škole a věnují se aktivně některému sportu. Škola sleduje jejich výkonnost, tréninkovou přípravu ve sportovním oddíle a výsledky ve sportovních soutěžích. Žáci tohoto oboru mají rozšířenou výuku tělesné výchovy na 4 hodiny týdně. Specializovaný trénink zajišťují sportovní oddíly.

 

Čtyřleté sportovní studium, (79-42-K/41) Gymnázium se sportovní přípravou 

Obor je určen žákům, kteří se chtějí věnovat atletice, běžeckému lyžování, biatlonu, severské kombinaci nebo rychlobruslení.

Učební plán vytváří podmínky pro skloubení studia s náročnou sportovní přípravou, a umožnuje tak vrcholový dvoufázový trénink v uvedených sportech.Trénink je odborně vedený profesionálními trenéry gymnázia v předmětu Sportovní příprava. Předmět Tělesná výchova se zaměřuje na  všeobecnou tělesnou přípravu (atletika, gymnastika, sportovní hry, strečink, ... ) s cílem přípravy pro vysokoškolské studium sportovního zaměření.

 

Čtyřleté všeobecné studium,  (79-41-K/41) Gymnázium s rozšířenou výukou informatiky

Obor je určen zájemcům z 9. ročíku ZŠ s  dobrými studijními výsledky a zájmem o informační a komunikační technologie. Absolvent třídy s rozšířenou výukou informatiky bude připraven ke studiu jakékoli vysoké školy, včetně ICT oborů.

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě