roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Přehled úspěchů

Intenzivní škola nabízí hned několik pro…

    Vytisknout

Představa, že ve škole trávíte téměř 12 hodin denně, možná u některých studentů nevzbuzuje příliš velké sympatie. Když ale substantivum škola zaměníme za slovo setkání, může se již i při zvýšené intenzitě jednat o velmi kvalitně strávený čas.

Nejinak tomu bylo i na 11. Intenzivní škole v Jihlavě, která ve dnech 12.-14. prosince  v rámci projektu „100 vědců do středních škol“ navázala na předchozí setkání v ostatních krajských městech. Tento projekt si za své cíle bere především propagaci vědy, probuzení zájmu středoškolských studentů o rozličné vědní obory a v neposlední řadě i  prohloubení jejich znalostí. To vše díky poutavým přednáškám a následným diskuzím s vědci, jejichž jména není v České republice, ale často ani v zahraničí, třeba představovat.

Na konferenci Intenzivní školy do Jihlavy se z našeho gymnázia vydalo osm studentů (Jan Trödler a Martin Daněk z 5.A; Jaroslav Stupka z 3.B; Marek Mucha, Adam Novotný a Pavel Štěpánek ze 7.A; Anežka Prosecká a Jakub Chocholáč z 8.A).

Hned na úvod konference vystoupil se svojí přednáškou na téma Co nás činí lidmi  prof. Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Po občerstvujícím obědě následovala informačně výživná prezentace doc. Michaela Prouzy z Fyzikálního ústavu AV ČR, který nás uvedl do problematiky vývoje vesmíru, temné hmoty a temné energie.

V pátek mezi nás přijeli doc. Michal Stehlík z Filozofické fakulty UK se zajímavým pohledem na moderní dějiny ČR a pan Ing. arch. Jindřich Synek z Fakulty stavební ČVUT s vyprávěním příběhu o člověku a nastolením otázky Návratu posvátné architektury. Páteční večer patřil prof. Patriku Španělovi z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, který představil svou aktuální výzkumnou činnost Analýzy stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku nemocí.

V sobotním dopoledni zakončil přednáškovou část doc. Vladislav Kuboň z Matematicko-fyzikální fakulty UK s přednáškou na téma Učíme stroje česky.

Kromě těchto zajímavých přednášek měli studenti na konferenci i své povinnosti. Ty jim přinesla práce v sekcích, kde byli dále rozděleni do dalších menších týmů. V nich pak měli za úkol vymyslet projekt, který si po další práci vzájemně v jednotlivých sekcích prezentovali. Z našich zástupců do sobotní malé konference účastníků Intenzivní školy postoupil tým chlapců z 5.A a 7.A s projektem EWPFU – Emergency Water Pumping and Filtering Unit (Nouzová vodní pumpující a filtrující jednotka). Na prezentaci jejich projektu se můžete podívat zde.

Celá konference byla naprosto výjimečnou příležitostí k získání nových poznatků z různých vědních oborů, diskusi s odborníky z těchto odvětví, ale zároveň prostorem pro utříbení si vlastních představ a cílů pro další studium a životní směřování.

Vedle fotografií si o konferenci můžete udělat úsudek i z několika studentských postřehů:

„Pro někoho, kdo už ví, jakým směrem se bude v budoucím studiu upínat, byly tyto dny jistě nezapomenutelné, a odnesl si z nich spoustu obohacujících poznatků. Už dlouho se mi nestalo, že by se mi po akci, která má jistou spojitost se školou, stýskalo. Neváhal bych, a na podobnou akci vyrazil znovu.“ (Pavel Štěpánek, 7.A)

„Intenzivní škola 100 vědců do středních škol byla nepochybně výborná a vydařená a určitě ji všem vřele doporučuji. Samotné přednášky byly velmi odborně prezentovány. Vědci nám nabídli svůj pohled do vědeckého světa a i my měli možnost vytvořit projekt, při kterém jsme se nesmírně bavili.“ (Adam Novotný, 7.A)

„Tento projekt mi otevřel nové obzory vědění. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit a tím poznat i nové lidi, kteří mě nepohřbí za hloupý dotaz, ale pokusí se mi pomoci s jeho objasněním. Jak řekl pan prof. Václav Pačes: "Nebojme se klást i hloupé dotazy". Kdybych měl šanci se příští rok zúčastnit znovu, neváhal bych ani 10 vteřin!“ (Marek Mucha, 7.A)

Přednášky mě velice zaujaly, byly poutavé a obsahovaly spoustu zajímavých fakt. Velice rád na tuto konferenci budu vzpomínat, pouze v tom nejlepším. Upřímně - nic lepšího tohoto způsobu jsem nikdy nezažil a těším se na další akci :-) (Jan Trödler, 5.A)

„Nejvíce se mi líbily asi dvě poslední přednášky: „Analýza stopových látek v dechu“ a „Učíme stroje česky“, které byly hodně zajímavé a dost jsem si z nich zapamatoval. Nicméně je pravda, že všechny přednášky a stejně tak i přednášející byli na úrovni, byli to skuteční odborníci ve svém oboru a na všech přednáškách jsme si mohli rozšířit obzory ve fyzice, chemii, biologii, informatice a lingvistice. (Martin Daněk, 5.A)

„Přednášející nám podávali svá témata velmi poutavě, sdělili nám opravdu mnoho informací, ze kterých mnoho z nás může čerpat inspiraci. Kromě toho jsme se aktivně zapojili také my, studenti, když nás v rámci práce v sekcích angažovali do vytváření projektu, který by zlepšil svět. Když úplně opominu zázemí, které bylo mimochodem vynikající, tak celou intenzivní školu hodnotím jako skvělou zkušenost.“ (Jaroslav Stupka, 3.B)

 

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě