roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

    Vytisknout

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 naleznete v tomto článku.

Výsledky přijímacího řízení naleznete:

  • pro čtyřleté gymnázium - zde
  • pro osmileté gymnázium - zde

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení spolu s Výpisem výsledků jednotných testů bude vydáváno v aule školy dne 22. dubna 2016.

  • v 16.00 hodin pro osmileté gymnázium
  • v 17.00 hodin pro čtyřleté gymnázium

Zde také budete mít možnost odevzdat zápisový lístek, či podat odvolání proti rozhodnutí.

Dne 15. června 2016 (středa) proběhne v aule školy informativní schůzka pro žáky budoucích prvních ročníků. Na této schůzce bude představen třídní učitel a budou sděleny důležité informace ke studiu.

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě