roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Pro maturanty

Struktura maturitní zkoušky

    Vytisknout

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společná (připravuje CERMAT)
  • profilová (připravuje škola)   

Žák ve společné části:

  • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
  • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

Více informací o maturitní zkoušce najdete na oficiálních stránkách http://www.novamaturita.cz.

 

Zkoušky profilové části

Portfolio maturitní zkoušky musí být tvořeno nejméně  čtyřmi různými povinnými předměty. Žák si tedy pro povinnou zkoušku profilové části nemůže zvolit předmět, ze kterého skládal povinnou zkoušku v části společné.

  A. Povinné zkoušky (2)Nepovinné zkoušky (max. 2) 
Anglický jazyk

Anglický jazyk

Francouzský jazyk  Francouzský jazyk
Německý jazyk  Německý jazyk
Ruský jazyk  Ruský jazyk
Dějepis  Dějepis
Základy společenských věd  Základy společenských věd
Matematika  Matematika
Fyzika  Fyzika
Chemie  Chemie
Biologie  Biologie
Zeměpis  Zeměpis
Informatika  Informatika
Výtvarná výchova  Výtvarná výchova

Teorie sportovní přípravy

 Teorie sportovní přípravy

 

Forma zkoušek profilová část maturitní zkoušky

Předmět  Forma
CiJ (s výjimkou AJ) ústní zkouška 
AJ maturitní práce
ZSV ústní  zkouška  
ústní  zkouška  
Fy ústní  zkouška  
Bi ústní  zkouška   
Che ústní  zkouška   
Ze ústní zkouška, maturitní práce
Ma ústní  zkouška   
INF
ústní zkouška, maturitní práce
TSP ústní  zkouška   
VV ústní zkouška, maturitní práce 

Tematické okruhy jsou zveřejněny na webových stránkách školy pod odkazy jednotlivých předmětů.

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě