roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

2.A

Přehled vyučujících ve třídě 2.A ve školním roce 2016/2017

    Vytisknout

Český jazyk: Mgr. Pavel Dostál

Anglický jazyk: Mgr. Josef Dvořák, Mgr. Roman Krejčí, David  Fraser

Občanská výchova: Mgr. Hana Krčilová

Dějepis: Mgr. Hana Krčilová

Zeměpis: Mgr. Helena Šustrová

Matematika: Mgr. Miloš Okurka

Fyzika: Mgr. Jana Dvořáková

Biologie: Mgr. Květa Palová, Mgr. Petra Mičková

Informatika: Mgr. Miloš Bukáček

Hudební výchova: BcA. František Dvořák

Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Prokopová

Tělesná výchova: TVd: Mgr. Ivana Kadlecová, TVch: Mgr. Zuzana Koutná

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě