roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

3.A

Přehled vyučujících ve třídě 3.A ve školním roce 2017/2018

    Vytisknout

Český jazyk: Mgr. Lenka Prokopová

Anglický jazyk: Mgr. Josef Dvořák, Bc. Martin Šteidl, David Fraser

Konverzace v anglickém jazyce: David Fraser

Německý jazyk: Mgr. Eva Řádková

Ruský jazyk: Mgr. Jarmila Sklenářová

Občanská výchova: Mgr. Hana Krčilová

Dějepis: Mgr. Hana Krčilová

Zeměpis: Mgr. Helena Šustrová

Matematika: Bc. Martin Šteidl

Fyzika: Mgr. Jana Dvořáková

Biologie: PhDr. Hana Hronová

Chemie: PhDr. Martin Beneš

Informatika: Mgr. Miloš Bukáček

Hudební výchova: BcA. František Dvořák

Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Prokopová

Tělesná výchova: TVd: Mgr. Zuzana Koutná, TVch: Mgr. Ivana Kadlecová

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě